Kredi Kartı Borcu Kaç Gün Ödenmezse Kara Listeye Girilir?

Kredi kartları hayatımın vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline geldi. Ancak ödeme arıcı olmaktan öde borçlanma aracı olarak kullanılmaya başladığından beri kredi kartları ile ilgili çeşitli ödeme sorunları gündeme gelir oldu.

Ziyaretçilerimiz den en çok gelen sorulardan biri “Kart Borcumu kaç gün ödemezsem kara listeye düşerim”  sorusudur. Bu sorunun cevabı aslında netleştirilmiş bir konu olmak ile beraber artık önemli olanın kara listeye girmekten ziyade kredi notunu yüksek tutmak olduğunu kabul etmemiz gerekiyor.

Daha önceki yazılarımızda açıkladığımız Kredi notu‘nun gecikme değerleri göz önüne alındığında kredi kartı ödemelerinizin bir gün bile gecikmesi kredi notunuza olumsuz etki edecektir. Tabi kredi notunuzun düşmesi ile merkez bankasının “kara liste” sine girmek aynı şey değildir. kredi notunuz düşük olsa bile bazı bankalardan kredi  veya kredi kartı alabilmeniz mümkündür..(Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar 2015 konulu makalemiz’de bu bankaları görebilirsiniz) Ancak merkez bankasının “kara liste”sine girdiğinizde 5 yıl boyunca bir daha kredi
almanız pek mümkün olmayacaktır.

Peki kredi kartı borcumu ne kadar geç ödersem kara listeye girerim?


Kredi kartı borcunuzu geciktirdiğiniz takdirde 10 gün sonra banka tarafından aranacaksanızdır. 30 güne kadar olan gecikmeler kredi notu içinde sıradan gecikmelerdir. 30 gün geçtikten sonra “idari takip” süreci başlayacaktır. Bu süreçte henüz hala kara listeye alınmış değilsinizdir. Ancak kredi notunuzda önemli düşüşe neden olacak bir gecikmedir. Bu süreçte banka tarafından sürekli aranıp , yasal işlem uyarıları alıyor olacaksınız. 90 gün içerisinde borcunuzu hala ödememiş olmanız durumunda hakkınızda yasal işlem başlatılmak üzere avukata verileceksiniz. Kara listeye girmek olarak adlandırılan süreç şu andan itibaren başlıyor olacaktır. kredi kartı ödemenizi 90 gün geciktirdiğiniz takdirde kara listeye girecek ve borcunuzu ödeseniz bile 5 yıl süre ile kara listeden çıkamayacaksınız.

Kredi Kartı Asgari Ödeme Yapılırsa Ne Olur

Kredi notunun ödeme performansından olumsuz etkilenmemesi için borç tutarının en az asgarisinin ödenmesi önem taşır. Kredi kartınızın hesap kesiminden 10 gün sonrasına kadar tarihlenen süre içerisinde kredi kartı borcunun tamamının ya da belirtilen asgari tutarının ödenmesi kredi notunun düşmesini engeller.

Kredi kartı borcu gecikirse ne olur sorusunun cevabını merak edenler için gecikme süresinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Borcun en az asgarisinin belirtilen süre içerisinde ödenmeyip, son ödeme tarihi geçtikten sonra yatırılması kredi notunuzun düşürülerek bankadan kredi almak istediğinizde zorluk yaşamanıza neden olur. Kredi kartı borcunuzu toplamda 90 gün veya daha fazla ödemezseniz SPK tarafından yetkilendirilmiş kredi derecelendirme kuruluşu tarafından en olumsuz duruma düşer ve halk arasında kara liste olarak bilinen listeye alınırsınız. Bu durumda bankalar kredilerinize onay vermez. Söz konusu olan borcun tamamının ödenmesi durumunda bile 5 yıl süreyle bankalardan kredi çekemezsiniz. Bu listeye girmemek için borcun tamamını ödeyemezseniz en azından asgarisini mutlaka düzenli olarak ödemelisiniz.

Kredi Kartı 3 Kez Asgari Ödeme

Kredi kartı ekstresi kesildiği günden 9 gün sonrası son ödeme tarihi olarak belirlenir. Mesela ayın 1’inde hesap kesimi yapıldığı düşünülürse 1 Eylülde kesilecek olan ekstre için 9 eylül (9-13) olur, hafta sonu yada tatil gününe göre değişebilir. Eylül’ün 9 unda kredi kartındaki asgari ödeme miktarını ödemediğiniz takdirde, kartınızın borcu gecikmeye girmiş olur, kredi kartı borcu gecikirse ne olur diyecek olursanız, bu gecikme durumunda herhangi bir kanuni yada idari takip söz konusu olmaz, fakat 1 günlük olan gecikme bedeli bile kredi notuna etki eder. 1 Ekim tarihine kadar geldiğinde ise bir önceki ekstre ödenmemiş olacaktır. Yeni ekstreye gecikme zammı eklenmiş olacaktır ve yeni, daha yüksek bir asgari ödeme tutarınız olur. Bu asgari tutar tekrar son ödeme tarihine kadar ödenmezse 2.döneme girer. Bu süreçte ise banka devamlı sizi arayıp ödemediğiniz takdirde yasal takip başlayacağını ve bir an önce ödeme yapmanız gerektiğini aktaracaktır. Fakat gerçek anlamda avukata verilmesi ve icralık olması için gereken kanuni süre henüz dolmamıştır.


Kredi Kartı Borcu Gecikme Faizi

Kredi kartı kullanıcıları her zaman borçlarını düzenli olarak ödeyemeyebiliyor. Bazen borcun asgari oranını ödüyor bazen de hiç ödeyemiyorlar. Peki kredi kartı borcu gecikirse ne olur?
Kredi kartı borcunun ödenmemesi durumunda öncelikle gecikme faizi uygulanıyor. Daha sonra ise ödememe durumu devam ederse yasal süreç işlemeye başlıyor.

Kredi kardı borcu ödenmediğinde önce faiz işlemeye başlıyor. Gecikme faizinin ne kadar olacağını Merkez Bankası yılda 4 kez ilan ediyor. Buna göre Merkez Bankası bankaların gecikme faiz oranlarının azami ne kadar olacağını 3 ayda bir belirlemiş oluyor. Belirlenen bu orana göre geciken borca her geciken gün için faiz ilave ediliyor. Gecikme dışında borcun asgari tutarının ödenmesi durumunda da borca faiz işliyor. Fakat borcun asgarisinin ödenmesi durumunda borç ödenmemiş kabul edilmiyor. Yani durumun sürekli bu şekilde devam etmesi halinde yasal takip işlemi uygulanmıyor.

Borcun ödenmesinin gecikmesi halinde banka önce müşterisine bir ihtar mektubu gönderir. Bu durumda müşterinin kredi notu düşürülür. Kredi notunun düşürülmesi sonraki dönemlerde alınacak krediler için bir engeldir. Mektup borçluya ulaştıktan sonra borcun ödenmediği her gün için borca faiz işler. Bu noktada söz konusu banka kişinin adını Kredi Kayıt Bürosuna bildirir ve kişinin adı kara listeye alınır. Bu sayede söz konusu kişi diğer bankalarla olan işlemlerinde de sorunlar yaşar. Ödememe durumu bir sonraki ekstre dönemine kadar devam ederse banka kişinin adını yeni ve daha riskli müşterilerin bulunduğu bir gruba dahil eder. Üçüncü ekstre döneminde de borç ödenmezse icra yoluyla takip süreci başlatılır.


Etiketler: kart borcu idari takip, kart borcu kaç gün ödenmezse icralık olur, kara listeye girmek

0 Yorum "Kredi Kartı Borcu Kaç Gün Ödenmezse Kara Listeye Girilir?"

Kredi Kartı Borcu Kaç Gün Ödenmezse Kara Listeye Girilir? Adlı yazımıza lütfen konuyla ilgili cevap almak istediğini soruyu detaylı şekilde yazınız editörlerimiz aynı hassasiyet ile cevap verecektir.

Yorum Gönder